1. Giới thiệu chức năng

Chức năng hỗ trợ Người Nộp Thuế có thể thực hiện:

- Thay đổi các thông tin tài khoản của NNT(Ví dụ như số điện thoại, địa chỉ email)

- Thay đổi thông tin đăng ký từng dịch vụ sử dụng (khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử)

- Đăng ký bổ sung thêm Ngân hàng để thực hiện Nộp Thuế Điện Tử

- Đăng ký ngừng dịch vụ Ngân hàng

- Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax

2. Thông tin tài khoản cá nhân Người Nộp Thuế

- Cho phép Người Nộp Thuế thay đổi thông tin người dùng

3. Đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập 

- Cho phép Người Nộp Thuế thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Người Nộp Thuế chọn menu "Quản lý tài khoản" , sau đó chọn tiếp "Đổi mật khẩu đăng nhập"

- Hệ thống hiển thi màn hình Đổi mật khẩu đăng nhập.

Bước 2: Nhập đầy đủ trường dữ liệu mật khẩu cũ, mật khẩu mới, và nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý: Người Nộp Thuế không bật bộ gõ tiếng Việt khi thay đổi mật khẩu.

Bước 3: Chọn "Tiếp tục" để thay đổi mật khẩu

4. Thay đổi thông tin dịch vụ

4.1 Thay đổi thông tin Người nộp thuế: Các thông tin ví dụ như địa chỉ email, điện thoại

Bước 1: Người Nộp Thuế chọn menu "Quản lý tài khoản" => sau đó chọn "Thay đổi thông tin dịch vụ"

- Hệ thống hiển thị màn hình Thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn "Thay đổi thông tin NNT"

- HIển thị màn hình Thay đổi thông tin NNT

Bước 3: Nhập thông tin Người Nộp Thuế thay đổi như Điện thoại và Email

Bước 4: Nhấn nút "Tiếp tục"

- Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi