Liên hệ làm đại lý chữ ký số Mr. Thọ: Zalo 0904599879

Bước 1:

     Khách hàng vào đường link: https://portaltool.vnpt-invoice.com.vn/

     Giao diện như hình dưới:

Bước 2:

          Bước 2.1 Copy chính xác mã tra cứu của hóa đơn điện tử vào ô Mã tra cứu trên website

          Bước 2.2 Đánh mã xác thực.

          Nhấn Tìm Kiếm:

          Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

Kết quả nhận được là:

          Nhấn vào Chi tiết.

          Copy chính xác Tên Đơn vị trên Hóa đơn điện tử vào ô Tên khách hàng như hình dưới.

         Nhấn Đồng ý.

 Bước 3: Khách hàng nhận được kết quả như hình dưới.

Khách hàng có thể nhấn vào:

       - Tải hóa đơn PDF(định dạng PDF)

       - Tải hóa đơn (Định dạng .inv)

       - Chuyển đổi hóa đơn sang bản giấy A4.

Tham khảo: Hóa đơn điện tử VNPT