Liên hệ làm đại lý chữ ký số Mr. Thọ: Zalo 0904599879

Chú ý khi làm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Khách hành thực hiện lần lượt từng bước theo ảnh phía dưới để làm Thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT:

     1.1 Gửi hồ sơ giấy Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế

             Chú ý:

             1. Chi cục thuế Quận Cầu Giấy và Huyện Quốc Oai - Hà Nội, yêu cầu NNT nộp qua mạng quyết định sử dụng hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn, mẫu hoá đơn.

             2. Chi cục thuế Quận Đống Đa: Nộp hồ sơ cả bản giấy và qua mạng bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn, Mẫu hóa đơn

                1.1.1 Hồ sơ giấy gửi Cơ quan thuế gồm 2 file bên dưới:

                       1. quyetdinhphathanh.docx

                       2. mau hoa don.pdf

                       Tải 2 file Tại đây .

                1.1.2 Cách tạo quyetdinhphathanh.docx

                - File 1 - quyetdinhphathanh.docx: Doanh nghiệp tải file Tại đây và thay đổi thông tin doanh nghiệp tại những nội dung có màu nền vàng. Tuyệt đối không sửa những thông tin khác. Sau khi thay đổi thông tin xong, khách hàng bỏ mầu nền vàng, giống với màu nền nội dung khác trong file.

                                       Chú ý: Ngày bắt đầu sử dụng = Ngày quyết định + 2 ngày

                1.1.3 Cách tạo mau hoa don.pdf

                      1.1.3.1 Tạo Quyết định phát hành hóa đơn tạm thời                       

                          Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

                          Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

                          Bước 3. Chọn tạo mới

                          Bước 4: Điền đầy đủ thông tin như hình dưới:

                          Bước 5: Nhấn Lưu (Tuyệt đối không nhấn Lưu và Gửi)

[Nên]Nếu nhấn Lưu thì Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử chưa được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì vẫn sửa được.

[Không Nên]Nếu nhấn Lưu và Gửi thì Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử đã được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì không thể sửa được.

                1.1.3.2 Tạo Thông báo phát hành hóa đơn tạm thời

                          Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

                          Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

                          Bước 3. Chọn tạo mới

Thông báo phát hành hóa đơn 1

                          Bước 4: Điền đầy đủ thông tin như hình dưới:

                          Bước 5: Nhấn Lưu (Tuyệt đối không nhấn Lưu và Gửi)

[Nên]Nếu nhấn Lưu thì Thông báo phát hành hóa đơn điện tử chưa được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì vẫn sửa được.

[Không Nên]Nếu nhấn Lưu và Gửi thì Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã được KÝ SỐ. Khi Cơ quan thuế yêu cầu sửa mẫu hóa đơn thì không thể sửa được.

                1.1.3.3 Tạo file mau hoa don.pdf

                Khách hàng bắt buộc phải cài sẵn phần mềm Foxit Reader để tạo file PDF

                Nếu khách hàng chưa cài đặt phần mềm tham khảo Tại đây .

                Bước 1 chọn Nghiệp vụ, Bước 2 chọn Quản lý thông báo phát hành, Bước 3 chọn Chi tiết,

                Bước 4 chọn In mẫu để in

                Bước 5 Chọn biểu tượng máy in, Bước 6 chọn Foxit Reader PDF Printer (Máy yêu cầu cài sẵn phần mềm Foxit Reader), Bước 7 chọn Print

               Bước 8  Lựa chọn Folder lưu file pdf, Bước 9 nhấn nút Save để lưu mẫu hóa đơn

                Khách hàng mở file mau hoa don.pdf, in ra 2 bản, đóng dấu treo.

              1.1.3.4 Nộp hồ sơ: Nộp 2 bộ hồ sơ tới bộ phận một cửa cơ quan thuế, sau khi có kết quả,

                       thì xin 1 bản về lưu trữ.

              1.1.3.5 Nếu có phản hồi yêu cầu sửa mẫu hóa đơn từ Cơ quan thuế,

                          liên lạc lại Phòng bán hàng VNPT, thiết kế lại mẫu hóa đơn,

                          và thực hiện lại Bước 1.1 Gửi hồ sơ giấy Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tới

                          Cơ quan thuế.

Chú ý: Sau khi đã nộp bản giấy ở bước 1.1 và được cơ quan thuế xác nhận hồ sơ giấy không có vấn đề gì, đóng dấu trả lại kết quả thì thực hiện tiếp bước 1.2 và 1.3

1.2 Nộp thông báo để làm Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng trên phần mềm VNPT

            

                1.2.1 Quyết định phát hành hóa đơn

                          Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

                          Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

                          Bước 3. Chọn tạo mới

                          Bước 4: Điền đầy đủ thông tin như hình dưới:

Quyết định phát hành hóa đơn 2

                            Bước 5: Nhấn Lưu và Gửi (thao tác này ký số vào thông báo phát hành hóa đơn điện tử

                            và gửi đến server VNPT)

                           

                1.2.2 Thông báo phát hành hóa đơn

                          Bước 1: Chọn Nghiệp vụ

                          Bước 2: Chọn Quyết định phát hành hóa đơn

                          Bước 3. Chọn tạo mới

Thông báo phát hành hóa đơn 1

                          Bước 4: Điền đầy đủ thông tin như hình dưới:

Thông báo phát hành hóa đơn 2

                          Bước 5: Nhấn Lưu và Gửi (thao tác này ký số vào thông báo phát hành hóa đơn điện tử

                          và gửi đến server VNPT)  

        1.3 Gửi hồ sơ Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng tới Cơ quan thuế

              1.3.1 Hồ sơ bao gồm 2 file dưới đây:

                      1. 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml

                      2. mau hoa don.docx

             1.3.2 Cách tạo file

                      File 1: 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml

                      Bước 1 chọn Nghiệp vụ, Bước 2 chọn Thông báo phát hành hóa đơn, Bước 3 chọn Chi tiết,

Lưu ý:

Sau khi Thực hiện Bước 1.2 Nộp thông báo để làm Thủ tục Phát hành hóa đơn điện tử qua mạng trên phần mềm VNPT, thì mới hiện Thông báo phát hành hóa đơn.

Nếu Thông báo phát hành hóa đơn không hiện ra, Vui lòng thực hiện lại Bước 1.2 ở trên.

                      Bước 4 Tải XML.

                     Chú ý: Sử dụng iTaxViewer để đọc vào kiểm tra thông tin lại file .xml vừa tải về.

                     Nếu khách hàng chưa cài đặt, vui lòng tải phần mềm tại địa chỉ (tham khảo ảnh dưới đây):  http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

 

                     File 2: mau hoa don.docx

                     Khách hàng bật file mau hoa don.pdf đã tạo ở bước 1.1.3 bằng phần mềm Foxit Reader

                     Bước 1 chọn Home, Bước 2 chọn SnapShot, Bước 3 Click chuột trái đúng vào vị trí mũi tên như hình dưới.

                         Màn hình giao diện chuyển sang như hình dưới là đã lưu tạm nội dung của file PDF

                         Bước 4: Mở phần mềm Word, và nhấn Ctrl + V hoặc chuột phải chọn Past vào file Word

                        Bước 5 : Lưu lại file thành mau hoa don.docx

              1.3.3 Nộp hồ sơ

                  Khách hàng đăng nhập tài khoản trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

                  Bước 1 Khách hàng vào Nộp tờ khai, Bước 2 chọn Nộp tờ khai XML, Bước 3 chọn Chọn tệp tờ khai, duyệt tìm file 10113-0107750904-01_TBAC-D24082017.xml đã lưu trước đó, Bước 4 chọn Ký điện tử, Bước 5 chọn Nộp tờ khai

                  Bước 6: Khách hàng chọn Tra cứu, Bước 7 chọn Tra cứu tờ khai, Bước 8 chọn TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn, Bước 9 chọn Tra cứu, Bước 10 tìm cột Gửi phục lục, nhấn vào nút mũi tên màu xanh hướng lên - tương ứng với Thông báo phát hành hóa đơn vừa nộp, để nộp phụ lục mau hoa don.docx

                   Thực hiện lại Bước 6,7,8,9 ở trên và nhận được kết quả như dưới đây, thì khách hàng đã thực hiện nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT và phụ lục mẫu hóa đơn thành công.

[Quan trọng]

Trường hợp Chi cục thuế(Ví dụ Quận Cầu Giấy và Huyện Quốc Oai ) yêu cầu Người nộp thuế nộp Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử qua mạng thì Người nộp thuế thực hiện từng bước bên dưới:

+ Bước a: Điền thông tin doanh nghiệp vào file Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, in, ký đóng dấu đầy đủ.

(Cách Tải file mẫu Quyết định và Điền thông tin - Tham khảo bước 1.1 Gửi hồ sơ giấy Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế)

+ Bước b: Chụp ảnh hoặc Scan lại Quyết định sử dụng đã được đóng dấu ở Bước a.

+ Bước c: Copy ảnh đã chụp ở Bước b, Dán và file Word, lưu lại thành file Quyet dinh su dung hoa don.docx

+ Bước d: Thực hiện lại các bước 6,7,8,9,10 của mục 1.3.3 để nộp đính kèm dạng phụ lục (Nộp dạng đính kèm phụ lục tương tự như Mau hoa don.docx)

Xin trân trọng cám ơn khách hàng đã theo dõi Thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT qua mạng !