Hướng dẫn kê khai cho thuê tài sản theo kỳ thanh toán Mẫu 01/TTS

Hướng dẫn kê khai cho thuê tài sản theo kỳ thanh toán Mẫu 01/TTS

Liên hệ làm đại lý chữ ký số Mr. Thọ: Zalo 0904599879 I. Kê khai theo kỳ thanh toán Đối với những HĐ cho thuê nhà có doanh thu >100 triệu/năm, NNT bắt buộc có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế. Đối với nhưng HĐ cho thuê nhà có doanh thu <100...

Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính

  BỘ TÀI CHÍNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  25/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày   16   tháng   3   năm 2018   THÔNG...

Hướng dẫn khai thuế điện tử dành cho cá nhân cho thuê nhà

Hướng dẫn khai thuế điện tử dành cho cá nhân cho thuê nhà

Liên hệ làm đại lý chữ ký số Mr. Thọ: Zalo 0904599879 I. Hướng dẫn kê khai theo năm Đối với nhưng HĐ cho thuê nhà có doanh thu >100 triệu/năm, NNT bắt buộc có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế. Đối với nhưng HĐ cho thuê nhà có doanh thu <100...

Hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

Hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

I. Phạm vi áp dụng Tài liệu này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017. II.   Từ viết tắt TCT: Tổng cục Thuế CQT: Cơ quan Thuế ĐKT: Đăng ký thuế QTT: Quyết toán thuế MST: Mã số...

Hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2018 trên thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2018 trên thuedientu.gdt.gov.vn

1. Giới thiệu Mục đích Mục đích của tài liệu hướng dẫn sử dụng này là mô tả từng bước các “Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập” sử dụng website để có thể gửi file quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN), đăng ký thuế cho cá...

Hướng dẫn CBT nhận và kiểm tra quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn CBT nhận và kiểm tra quyết toán thuế TNCN

1. Giới thiệu 1.1 Mục đích Mục đích của tài liệu hướng dẫn sử dụng này là mô tả từng bước để cán bộ cơ quan thuế có thể thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu. 1.2 Đối tượng sử dụng Tài liệu này được xây dựng...

Hướng dẫn Cá nhân tự quyết toán thuế tncn 2018 thuedientu.gdt.gov.vn ca nhan

Hướng dẫn Cá nhân tự quyết toán thuế tncn 2018 thuedientu.gdt.gov.vn ca nhan

1. Giới thiệu hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn ca nhan Mục đích Mục đích của tài liệu hướng dẫn sử dụng này là mô tả từng bước sử dụng website để Cá nhân tự quyết toán thuế tncn 2018. Đối tượng sử dụng Tài liệu này được xây dựng dành...

Công văn số 546/TCT-CS ngày 09/02/2018 v/v thuế GTGT

Công văn số 546/TCT-CS ngày 09/02/2018 v/v thuế GTGT

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản. (Đ/c: Cụm công nghiệp Vàm Cống, QL80, Ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)     Trả lời công văn số 230/TTBT ngày 28/12/2017 và công văn số 1911/TTBT...

Công văn số 547/TCT-CS ngày 09/02/2018 v/v thuế GTGT

Công văn số 547/TCT-CS ngày 09/02/2018 v/v thuế GTGT

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; - Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam. (Đ/c: KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)     Trả lời công văn số 1879/CT-KT1 ngày 7/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và công văn SDIV-FIN-20170922 ngày 22/9/2017 của Công...

Công văn số 552/TCT-TNCN ngày 09/02/2018 v/v chính sách thuế TNCN

Công văn số 552/TCT-TNCN ngày 09/02/2018 v/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Bình Dương - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh     Tổng cục Thuế nhận được công văn số 124/NTN ngày 12/10/2017 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (Trường Ngô Thời Nhiệm) về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân...